Tin từ công ty ĐTQT Hà Đô
Phó đô Trưởng thủ đô Viêng Chăn thăm dự án

Ngày 05 tháng 12 năm 2012, Phó đô Trưởng thủ đô Viêng Chăn cùng đoàn cán bộ của sở ban ngành đến thăm dự án


Đô Trưởng thủ đô Viêng Chăn thăm dự án Nongtha Paradise Land
 
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline +856 20 9789 3333 ;
  vannisa_lkt@yahoo.com ; thuy_nghean@yahoo.com  
Quảng cáo
Thống kê
counter customizable free hit
 
 

Công ty Đầu tư Quốc tế Hà Đô
Địa chỉ: No 222, Dondeng Road, Nongtha Tai, Chanthabouly district, Vientiane Capital, Lao PDR
Tel: +856 21 563033 , Fax : +856 21 563033; Hotline: +856 20 9789 3333 - Email : hado@hado.com.la