Tin từ công ty ĐTQT Hà Đô
Công ty Đầu tư Quốc tế hà Đô tham gia hội chợ Việt – Lào 2013


Lễ cắt băng khai mạc hội chợ thương mại Lào – Việt Nam 2013

     


Gian hàng của công ty Đầu tư Quốc tế Hà Đô


Khách hàng tham quan gian hàng

    


Phó đô Trưởng thủ đô Viêng Chăn thăm dự án
Đô Trưởng thủ đô Viêng Chăn thăm dự án Nongtha Paradise Land
 
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline +856 20 9789 3333 ;
  vannisa_lkt@yahoo.com ; thuy_nghean@yahoo.com  
Quảng cáo
Thống kê
counter customizable free hit
 
 

Công ty Đầu tư Quốc tế Hà Đô
Địa chỉ: No 222, Dondeng Road, Nongtha Tai, Chanthabouly district, Vientiane Capital, Lao PDR
Tel: +856 21 563033 , Fax : +856 21 563033; Hotline: +856 20 9789 3333 - Email : hado@hado.com.la