Tin từ công ty ĐTQT Hà Đô
Chủ tịch HĐQT Nguyễn Trọng Thông khảo sát dự án Nongtha Paradise Land


                               Chủ tịch HĐQT Nguyễn Trọng Thông (ở giữa) tham quan dự án

                             Chủ tịch HĐQT Nguyễn Trọng Thông (đi trước) tham quan dự án


                                        Công trình hồ nước của giai đoạn một sắp hoàn thành


Công ty Đầu tư Quốc tế hà Đô tham gia hội chợ Việt – Lào 2013
Phó đô Trưởng thủ đô Viêng Chăn thăm dự án
Đô Trưởng thủ đô Viêng Chăn thăm dự án Nongtha Paradise Land
 
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline +856 20 9789 3333 ;
  vannisa_lkt@yahoo.com ; thuy_nghean@yahoo.com  
Quảng cáo
Thống kê
counter customizable free hit
 
 

Công ty Đầu tư Quốc tế Hà Đô
Địa chỉ: No 222, Dondeng Road, Nongtha Tai, Chanthabouly district, Vientiane Capital, Lao PDR
Tel: +856 21 563033 , Fax : +856 21 563033; Hotline: +856 20 9789 3333 - Email : hado@hado.com.la