Tin từ Tập đoàn Hà Đô
TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ NHẬN GIẢI “THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG ASEAN ” VÀ “NHÀ QUẢN LÝ XUẤT SẮC THỜI KỲ ĐỔI MỚI”
              Ông Đào Hữu Khanh – PTGĐ Tập đoàn Hà Đô lên nhận giải “Nhà quản lý xuất sắc thời kỳ đổi mới”               Ông Ngô Sỹ Thanh – Đại diện Công ty Đầu tư Quốc tế Hà Đô lên nhận giải “Thương hiệu nổi tiếng Asean”

        Giải thưởng “Thương hiệu nổi tiếng Asean” được bảo trợ và chỉ đạo của Bộ Thông tin – Văn hóa và Du lịch Lào, Bộ Công thương Lào, Liên minh hợp tác xã Việt Nam, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôi Việt Nam, Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn và phát huy  văn hóa dân tộc Việt Nam. Đây là giải thưởng uy tín khu vực các nước Đông Nam Á nhằm tôn vinh cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, các đơn vị, cá nhân xuất sắc… của các nước có nhiều đóng góp vào sự thịnh vượng chung, thúc đẩy nền kinh tế văn hóa, xã hội và mối quan hệ hữu nghị trong ASEAN. Những giải thưởng trên là minh chứng cho nỗ lực phát triển và xây dựng niềm tin của khách hàng vào thương hiệu Hà Đô, thể hiện sự quyết tâm vươn lên một tầm cao mới của Tập đoàn trong tương lai.


CHỦ TỊCH HĐQT NGUYỄN TRỌNG THÔNG TRẢ LỜI PHỎNG VẤN CHUYÊN ĐỀ “KHẲNG ĐỊNH BẢN LĨNH DOANH NHÂN” - TẠP CHÍ VIETNAM BUSINESS FORUM
Tập đoàn Hà Đô tổ chức lễ trao sổ đỏ cho những hộ dân Hoàng Sâm
 
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline +856 20 9789 3333 ;
  vannisa_lkt@yahoo.com ; thuy_nghean@yahoo.com  
Quảng cáo
Thống kê
counter customizable free hit
 
 

Công ty Đầu tư Quốc tế Hà Đô
Địa chỉ: No 222, Dondeng Road, Nongtha Tai, Chanthabouly district, Vientiane Capital, Lao PDR
Tel: +856 21 563033 , Fax : +856 21 563033; Hotline: +856 20 9789 3333 - Email : hado@hado.com.la